Restaurant Listings

 • 3220 W. Lake St.

  Minneapolis, MN 55416

  612-822-1119

  Category: Bakery

 • 123 N. Third St.

  Minneapolis, MN 55401

  612-746-5533

  Category: Mediterranean

 • 1420 Nicollet Ave.

  Minneapolis, MN 55403

  612-813-1970

  Category: Mexican

 • 428 Washington Ave. N.

  Minneapolis, MN 55401

  612-375-1971

  Category: Contemporary

 • 4801 Minnehaha Ave. S.

  Minneapolis, MN 55417

  612-721-8990

  Category: Seafood

 • 700 Hennepin Ave. S.

  Minneapolis, MN 55403

  612-238-7770

  Category: Japanese

 • MN 55403

  Category: Food Truck

 • 211 N. First St.

  Minneapolis, MN 55401

  612-224-9850

  Category: American Fine Dining

 • 750 S. Second St.

  Minneapolis, MN 55401

  612-436-2236

  Category: Vegetarian/Natural

 • 4600 Nicollet Ave.

  Minneapolis, MN 55419

  612-354-3414

  Category: Bakery